Vaststelling van overlijden


Sterven gebeurt niet meer per definitie thuis. Mensen worden steeds mobieler, en blijven vaak langer fit dan vroeger. Wanneer iemand overlijdt, moet dit officieel vastgesteld worden door een arts, op de plaats van het overlijden.
Hij levert een wettelijk document af dat nodig is voor de aangifte van overlijden te doen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Wanneer de overledene zelf de keuze voor crematie gemaakt heeft (zelf een laatste wil heeft ingediend in zijn gemeente van woonst) of zijn familie kiest voor crematie dan moet er een tweede arts een vaststelling doen, deze is aangesteld door de gemeente en wordt verwittigd door de begrafenisondernemer.