Wat is nodig om kluizen te openen


De kluizen van de overledene worden pas vrijgegeven, nadat een inventaris van de inhoud opgemaakt is. Dat moet gebeuren in aanwezigheid van alle erfgenamen, en van de fiscus.

De bank opent de kluis van de overledene ten vroegste tien werkdagen nadat ze de erfrechtverklaring kreeg. Bovendien moeten alle erfgenamen de aanvraag tot opening ondertekenen. Alle erfgenamen - of hun gevolmachtigden - moeten ook aanwezig zijn bij de opening. Een volmacht kan worden ingevuld op de bank /document)

Wie ook uitgenodigd wordt, is een afgevaardigde van de Administratie van BTW, Registratie en Domeinen. De opening van de kluis mag evenwel doorgaan, zelfs al is er geen afgevaardigde.

De inventaris van de kluis wordt opgemaakt in het bijzijn van al die getuigen. Iedereen krijgt een kopie van de inventaris mee naar huis.
Deze inventaris kan nuttig zijn voor da aangifte van successieaangifte achteraf.