Het belang van een goede uitvaartverzekering


De uitvaartverzekering
Kapitaalverzekeringen kunt u rechtstreeks afsluiten of via een begrafenisondernemer.
Het is een uiterst doorzichtige formule. U kiest zelf het verzekerde kapitaal dat men u zal
betalen, bij uw overlijden: € 2.250, € 3125, € 7.500 enzovoort... Afhankelijk van uw leeftijd en geslacht betaalt u een premie volgens de door u gekozen formule: maandelijks, per trimester, jaarlijks of koopsom.

U bent verzekerd vanaf de eerste dag en blijft dat uw hele leven lang. Vanaf de eerste dag na het onderschrijven betaalt de verzekering bij uw overlijden het overeengekomen kapitaal uit. Uw nabestaanden zijn dan uiteraard geen premiebetalingen meer verschuldigd.

Geld op tafel
Bij een overlijden worden de spaartegoeden van de overledene geblokkeerd. Het verzekerd bedrag kan evenwel rechtstreeks aan de begunstigde overgemaakt worden. Dit kapitaal geeft hem of haar onmiddellijk de nodige financiële ruimte om uw uitvaart vlekkeloos te regelen.

Geen levenslange premiebetaling
U betaalt niet levenslang. U betaalt uw premie gedurende 10 of 15 jaar. Zo weet u steeds precies hoeveel u maximum zal
betalen. Dankzij Corona Direct moet niemand opdraaien voor de kosten van uw begrafenis.

Geen medisch onderzoek of attest
Onze Uitvaartverzekeringen steunen op een dosis vertrouwen. Een eenvoudige gezondheidsverklaring van uzelf volstaat om deze polis te onderschrijven.
Deze soepele regeling kent een kleine keerzijde. Indien u binnen de 6 maanden na de ondertekening overlijdt ten gevolge van een ziekte dan betaalt Corona Direct de helft van de verzekerde som uit. Deze beperking geldt niet indien u overlijdt ten gevolge van een ongeval; u bent dan vanaf de eerste dag voor 100% verzekerd.

BEGRAFENISSEN VANMECHELEN kan U hierbij advies geven..