Aangifte van de nalatenschap


De notaris zorgt meestal voor het indienen van deze aangifte. Maar wettelijk gezien zijn hiervoor alle erfgenamen samen verantwoordelijk.
De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend op het territoriaal bevoegde registratiekantoor, een dienst van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED). Meestal stuurt deze dienst zelf het aangifteformulier naar de erfgenamen.
Je kan het formulier ook downloaden op www.finform.fgov.be
Alle goederen en schulden van de overledene moeten erop worden vermeld.
De bezittingen en schulden van de overledene dienen duidelijk en gedetailleerd op papier te komen.
Als uitgangspunt vraag je best een kopie van de bankaangifte die de bank je kan bezorgen. De bank moet namelijk ook een aangifte doen en bezorgt elke erfgenaam hiervan een kopie (normaal).
Voor de aangifte van de banktegoeden en schulden moet u enkel de bedragen overnemen.
Op de aangifte dient uiteraard meer te komen dan alleen banktegoeden en bankschulden
Ook alle eigendommen en schulden van de overledene moeten mee op papier. Onder andere eigendommen verstaan we :
- alle vastgoedeigendommen
- huisraad kunstvoorwerpen antiek juwelen auto's kleding / sleutel is 10 procent van de waarde van de woning
Voor de waarderi,ng van deze goederen kan u de raad van een specialist vragen (schatter of antiquair) of de brandverzekering als basis nemen Voor een wagen wordt de cataloguswaarde genomen.
Let op voor de termijn waarbinnen deze aangifte moet gebeuren:
• binnen de vijf maanden als het overlijden in België was
• binnen de zes maanden bij overlijden in een ander Europees land
• binnen de zeven maanden bij overlijden buiten Europa

Twee maanden later moeten de verschuldigde successierechten op hetzelfde registratiekantoor betaald zijn.
Registratiekantoor Sint-Truiden, Abdijstraat 3 3800 Sint-Truiden10