Wat met successierechten


In België is het innen van successierechten een regionale bevoegdheid. Daardoor zijn er momenteel verschillende tarievenstelsels voor Vlaanderen, het Brussels en het Waals gewest. De woonplaats van de erfgenamen speelt geen rol, enkel de laatste woonplaats van de overledene is bepalend.
Samenwonenden (wettelijk en feitelijk)zijn sinds 2001 volledig gelijkgeschakeld met gehuwden op het vlak van successierechten: dezelfde tarieven en dezelfde belastingen voor iedereen die wettelijk samenwoont mét verklaring van samenwoonst in hun gemeente. Of voor wie minstens 1 jaar samenwoont en op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Voor meer info kunt u onder andere terecht bij uw notaris.
Hieronder ziet u welke tarieven het Vlaamse Gewest hanteert (op 01-04-2005) voor de langstlevende echtgenoot, de samenwonenden (wettelijke samenwonenden of méér dan één jaar feitelijk samenwonenden) en de kinderen (het Brusselse Gewest hanteert andere tarieven voor de kinderen).

Hoe duur is erven in Vlaanderen?

Tarieven in rechte lijn tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
van 0,01 tot 50.000 euro: 3%
van 50.000 tot 250.000 euro: 9%
meer dan 250.000 euro: 27%


Tarieven tussen broers en zusters
Van 0,01 tot 75.000 euro 30%
Van 75.000 euro tot 125.000 euro 55%
Boven 125.000 euro 65%

Tarieven tussen anderen
Van 0.01 euro tot 75.000 euro 45%
Van 75.000 euro tot 125.000 euro 55%
Boven 125.000 euro 65 %

Onder bepaalde omstandigheden wordt een korting toegestaan. ( vb gehandicapt inwonend kind of kinderen )

Het tarief wordt toegepast op enerzijds het
Enerzijds netto aandeel in de onroerende goederen
Anderzijds het netto aandeel in de roerende goederen

Met andere woorden roerend en onroerend wordt niet cumulatief /samen belast.