Erfenis aanvaarden of weigeren


De erfgenamen kunnen de nalatenschap aanvaarden of weigeren. Wie ze goedkeurt (zuivere aanvaarding), krijgt het deel van de bezittingen dat hem toekomt, maar moet in ruil alle eventuele schulden van de overledene betalen. Vandaar dat de erfgenamen de nalatenschap ook kunnen weigeren of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Zuivere aanvaarding
Als u als erfgenaam de nalatenschap van de overledene aanvaardt, bent u ook aansprakelijk voor zijn eventuele schulden. Daarom vergewist u zich er best van dat het actief van de nalatenschap (de bezittingen van de overledene) minstens gelijk is aan het passief (zijn schulden).
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Als u erfgenaam bent, maar twijfels heeft over de inhoud van de nalatenschap, kunt u ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Op die manier weet u precies wat de nalatenschap inhoudt. Sommige mensen blijven immers heel discreet over hun vermogen en zelfs nauwe verwanten zijn niet altijd op de hoogte van de reële situatie van de betrokkene bij zijn overlijden.
• U dient een verklaring van aanvaarding in bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van De overledene. ( meestal Hasselt voor inwoners van Sint-Truiden)
Binnen de 15 dagen verschijnt een verklaring in het Belgisch Staatsblad. Ze bevat een uitnodiging aan de schuldeisers van de overledene of aan eventuele legatarissen die zich nog niet bekendgemaakt hebben om hun rechten te doen gelden.
• De schuldeisers hebben 3 maanden de tijd om zich bij de notaris bekend te maken.
• Vervolgens maakt de notaris een inventaris (boedelbeschrijving) van het vermogen op. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft als voordeel dat u het eventuele passief niet terug hoeft te betalen. U hoeft met andere woorden niet uit uw eigen vermogen te putten om de schulden van de overledene te vereffenen. Maar opgelet: in sommige uitzonderlijke gevallen kan er toch sprake zijn van schulden waar u niet onderuit kunt. In complexe gevallen raadpleegt u best een deskundige