Hoe een erfenis weigeren of verwerpen


Iedereen heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. Als u weet dat de nalatenschap verlieslatend is, heeft u er alle belang bij om ze te weigeren.
Laat echter ook uw erfgenamen afstand nemen van de erfenis.
In dat geval moet u een akte van afstand ondertekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de overledene. Meestal Hasselt voor inwoners van Sint -Truiden
Mee te brengen:

• Identiteitskaart en trouwboekje van degene die de nalatenschap verwerpt
• Uittreksel uit de geboorteakte van de overledene / uitreksel overlijdensakte
• Bewijs van de laatste woonplaats en uittreksel uit de overlijdensakte van de overledene
• Indien er kinderen zijn:
minderjarigen: u kunt ook in hun naam verwerpen
meerderjarigen: volmacht of kinderen zijn aanwezig
Het is echter raadzaam om een advocaat, notaris of jurist te raadplegen.

Voor Sint-Truiden
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Gerechtshof :
Thonissenlaan 75
3500 Hasselt
tel : 011/24.65.00 (alg. oproepnummer)
Opgelet!!
Het feit dat u afstand neemt van de erfenis, ontlast u niet van de begrafeniskosten aangezien deze als erfdiensbaarheid worden beschouwd !