Wat kunt U bij leven zelf regelen


Een voorafregeling afsluiten bij een begrafenisondernemer
Om uw specifieke wensen voor uw uitvaart vast te leggen en uw nabestaanden financiŽle problemen te besparen, kunt u alles mooi vooraf regelen - ook financieel. Uw begrafenisondernemer kan u adviseren met kennis van zaken.

Uw wilsbeschikking opmaken
Bij de Burgerlijke Stand kunt u het officiŽle formulier ĎMijn Wilsbeschikking' invullen. Hierin beschrijft u uw wensen inzake cremeren of begraven, afstand van organen, enzovoort. In het rijksregister wordt genoteerd dat u deze wilsbeschikking heeft laten registreren.

Belangrijk: een door de overledene zelf geschreven wilsbeschikking is eveneens geldig wanneer ze
met de hand is geschreven, gedateerd en ondertekend.

Orgaandonatie
De Belgische wet bepaalt dat iedereen die zich bij leven niet tegen orgaandonatie verzet, automatisch zijn toestemming geeft om zijn organen na zijn overlijden af te staan. Alleen de naaste familie kan zich dan nog tegen transplantatie verzetten. Om er zeker van te zijn dat uw laatste wilsbeschikking wordt gerespecteerd, kunt u bij uw Gemeenteadministratie een toestemmings- of bezwaarformulier invullen. Die informatie wordt dan rechtstreeks aan het Rijksregister doorgegeven. Dat is meteen ook de instantie waarmee het medisch team dat de transplantatie wil uitvoeren, in de eerste plaats contact opneemt.
Het levenstestament
Het levenstestament is een document waarin u beslissingen voor uw 'oude dag' kunt vastleggen, met name:
ē de keuze van een voorlopige bewindvoerder als u niet langer uw bezittingen kunt beheren. U kunt daarvoor een naaste aanwijzen, waardoor achteraf geen derde aangesteld hoeft te worden;
ē de wilsverklaring over euthanasie: u stelt ťťn of meerdere vertrouwenspersonen aan die verplicht geraadpleegd moeten worden als u wilsonbekwaam bent. De verklaring is 5 jaar geldig en herroepbaar;de wilsverklaring over medische behandeling. In dit document kunt de medische behandelingen (zoals ademhalingsondersteuning) vastleggen die u al dan niet wilt krijgen. Ook daarvoor kunt u een vertrouwenspersoon aanstellen die uw wensen kenbaar maakt als u daar zelf niet meer toe in staat bent.
DE WILSVERKLARING EUTHANSIE WORDT NIET GEREGISTREERD OP DE GEMEENTE / VOORLOPIG ALTHANS NIET

Een goede uitvaartverzekering afsluiten
Bij een overlijden worden de nabestaanden geconfronteerd met tal van kosten en financiŽle verplichtingen.
Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat alles op voorhand netjes geregeld is, zodat de
nabestaanden niet voor extra financiŽle moeilijkheden komen te staan

Een testament opstellen

De notaris is de best geplaatste persoon om u te helpen bij het opmaken van een testament. Hij zal een 'openbaar testament' opstellen dat u ondertekent, maar dat bij hem bewaard blijft. U kunt ook zelf met de hand een testament schrijven. Dat document moet u vervolgens dateren en ondertekenen. Het hoeft niet te worden bewaard door een notaris.
5. Een goede reisverzekering afsluiten
Als u op reis gaat, is het een goed idee om een repatriŽringsverzekering te nemen. Als u in het buitenland overlijdt, kan uw repatriŽring immers handen vol geld kosten.

De wettelijke devolutie / erfopvolging
Een testament is een nuttig schriftelijk document voor wie zijn nalatenschap anders dan de wettelijke devolutie wil regelen. Is er geen testament, dan bepaalt de wet aan wie en in welke verhoudingen de nalatenschap toekomt. Is er wel een testament, dan schrijft de wet voor welk deel voor bepaalde erfgenamen voorbehouden is. We noemen dat het 'reservataire' erfdeel.
Die beperking geldt voor elke categorie erfgenamen, maar voor het overige beslist u zelf naar welke personen de rest van uw bezittingen gaat. Dat noemt men de 'beschikbare quotiteit'. Die legt u via een testament vast. Een interessante optie als u uw bezittingen niet aan de enkele verre verwanten wilt nalaten, of als u rechtstreeks uw kleinkinderen wilt bevoordelen.
Het olografisch testament
Een olografisch testament wordt geschreven door uzelf, de erflater. Om geldig te zijn, moet het aan 3 voorwaarden voldoen: het moet eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Dat testament heeft als voordelen dat het goedkoper is dan een authentiek testament, dat u het gemakkelijk kunt wijzigen en dat alleen u de inhoud ervan kent. De rechtsregels zijn echter zo complex dat het vaak moeilijk is om helemaal alleen een testament op te maken. Daarom schakelt u best de hulp van een notaris of advocaat in.
Het authentieke testament
Het authentieke testament is een akte die door de notaris opgemaakt wordt. U dicteert uw wilsbeschikking aan de notaris, die ze eigenhandig in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris noteert. Daarna moeten alle partijen (uzelf, de notaris en de getuigen of de tweede notaris) dat document ondertekenen. De geldigheid van een authentiek testament is moeilijker te betwisten dan die van een olografisch testament. Let wel: dit is een dure en tijdrovende procedure en dus minder geschikt voor wie al te vaak van mening verandert...