Een schenking doen


Om te vermijden dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen, kunt u beslissen om tijdens uw leven ťťn of meerdere schenkingen te doen. Bij een schenking laat u bij leven een roerend (alle bezittingen behalve vastgoed, inclusief geld) of onroerend goed (huizen, appartementen...) aan een naaste na.

Niet-geregistreerde schenking van roerende goederen
Bij een niet-geregistreerde schenking hoeft u geen fiscale rechten te betalen. Zo kunt u een zogenaamde 'gift van hand tot hand' of - bij geldbedragen - per bankoverschrijving doen, zonder dat u dat bij de FOD FinanciŽn hoeft aan te geven. Overlijdt u binnen de 3 jaar na de schenking, dan moet de begunstigde die schenking aangeven en er successierechten op betalen.

Geregistreerde schenking van roerende goederen
U kunt ook uw schenking bij de FOD FinanciŽn registreren en daarbij eventueel een notaris inschakelen. Bij schenkingen in rechte lijn (kinderen, ouders) bedragen de successierechten 3%, tussen andere personen is dat 7%. In WalloniŽ betalen broers en zussen 5% bij onderlinge schenkingen. Na betaling van die rechten is het geschonken goed niet meer belastbaar, ook niet als de persoon in kwestie binnen 3 jaar overlijdt.
Schenking van onroerende goederen
Onroerende schenkingen moeten altijd via een notariŽle akte gebeuren en zijn aan hoge fiscale rechten onderworpen.

De schenking splitsen
Om de fiscale kostprijs van onroerende schenkingen te verminderen, kunt u uw schenking in verschillende delen splitsen, telkens met 3 jaar tussentijd. In dat geval is de waarde van het overgedragen goed kleiner, waardoor u minder successierechten betaalt.
Voorbehoud van vruchtgebruik
U kunt ook voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik kiezen. Daarbij behoudt u het genot van het geschonken goed en kunt u eventuele opbrengsten ervan tot aan uw overlijden innen. Zo kunt u een woning blijven betrekken die u aan uw zoon heeft 'geschonken'.