Nuttige adressen (1)


Administratie van pensioenen
Ontvangst briefwisseling,
Victor Hortaplein 40 - bus 30
1060 Brussel.

Centrale dienst voor vaste uitgaven - pensioenen
Kunstlaan 30
1040 Brussel - tel. 02 237 03 11
www.cdvupensioenen.fgov.be

Dienst van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen
Hoofdbestuur
North Galaxy - bus 50 - Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel - fax 02 336 17 52
http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/Taken/overzicht.htm
info.acedakred@minfin.fed.be
kantoor sint truiden Abdijstraat 3, 3800 Sint-Truiden 011/68.35.42

Dienst begrafenisvergoeding
Overheidssector ,
                                                                                                             Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel                                                                              Tel. 02/5586000 Fax 02/5586010  www.pdos.fgov.be  

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel - tel. 02 237 21 11
http://rkw.fgov.be

Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
Zuidertoren
1060 Brussel - tel. 02 529 30 02
http://www.onprvp.fgov.be/onprvp2004/

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de zelfstandigen
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel - tel. 02 546 42 11
www.rsvz-inasti.fgov.be

Ministerie van verkeerswezen
Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
Résidence Palace, Wetstraat 155
1040 Brussel - tel. 02 286 45 00
of Kolmen 1214, 3560 Alken011/59.65.36
http://vici.fgov.be/
vragen.div@mobilit.fgov.be

Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel - tel. 02 739 71 11
http://www.riziv.fgov.be

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
(Dienst Burgerlijke Stand),
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel- Tel.: 02 501 8111