Nuttige adressen (2)


Federale overheidsdienst sociale zekerheid
Dienst arbeidsongevallen en beroepsziekten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel - tel. 02 502 52 11
http://www.socialsecurity.fgov.be
social.security@minsoc.fed.be

Federale overheidsdienst financiŽn
Administratie der Thesaurie CDVU pensioenen
Kunstlaan 30
1040 Brussel

Fonds voor arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 Brussel - tel. 02 506 84 11
http://www.socialsecurity.fgov.be/faofat
claude.dewaegeneire@faofat.fgov.be

Fonds voor beroepsziekten
Sterrenkundelaan 1
1030 Brussel - tel. 02 226 62 11
http://www.fmp-fbz.fgov.be
secr@fmp-fbz.fgov.be

Legervergoeding
Mevrouw Vandevelde 02/524.70.53
Viktor Hortaplein 40 1060 brussel
1060 BRUSSEL 02/5586054

Koninklijke federatie van Belgische notarissen
Bergstraat 30-32
1000 Brussel - tel. 02 505 08 11
www.notaris.be fednot@fednot.be

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Departement Onderwijs
Afdeling studietoelagen (hoger onderwijs)
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel - tel. 078 15 78 70
(dossierlijn studietoelagen)
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

Vereniging Recht op Waardig Sterven
Constitutiestraat 33
2060 Antwerpen
Tel.: 03/272 51 63
Fax: 03/235 26 73
www.rws.be

Federale belastingadministraties
FOD FinanciŽn
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel.: 02/576 21 11
www.fiscus.fgov.be