Wanneer een attest erfopvolging. Voor het vrijkrijgen van gelden op de bank.


 

Dit attest dient voor het deblokkeren (= gelden terug vrijmaken) van de bankrekeningen !!!

Te betalen rekeningen vb. ziekenhuiskosten, begrafenisonkosten worden van deze rekeningen betaald op voorwaarde dat deze worden afgegeven aan het loket op de bank.                            De financiele instellingen zijn ook verplicht om de overlevende echtgenoot of echtgenote een som uit te betalen om te overleven gedurende de periode dat de rekeningen worden geblokkeerd.


 

ERFRECHTVERKLARING en AKTE VAN BEKENDHEID bestaan niet meer. Deze werden vervangen door een ATTEST ERFOPVOLGING.( af te halen op het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris). Voor personen die gedomicilieerd zijn in Sint-Truiden (Registratiekantoor Hasselt II, Voorstraat 43, 3500 Hasselt, 02/5756940) sedert 1/1/2015.

VOORWAARDEN : voor alle bedragen.

* Indien er een testament, een notariele akte of huwelijkscontract is gaat deze voor op alles. De   akte van erfopvolging mag dan enkel door een notaris afgeleverd worden.

 

DOCUMENTEN MEE TE NEMEN NAAR HET REGISTRATIEKANTOOR :

* een origineel uitreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur.

* het trouwboekje van de overledene (indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten  het trouwboekje van de ouders van de overledene of een kopie ervan).

* een aanvraagformulier (bij ons te verkrijgen) volledig ingevuld met daarop alle identiteitsgegevens van alle erfgenamen.  De verklaringen moeten juist zijn en op eer gedaan. 

 

Het attest erfopvolging kan door één van de erfgenamen worden afgehaald.