Overlijden in ziekenhuis of rusthuis


Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis of rusthuis, dan heeft de begrafenisondernemer een overlijdensattest nodig opgesteld door de behandelende geneesheer en eventueel een toelating tot vervoer indien het om een rusthuis buiten zijn gemeente gaat.
De aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden.

De begrafenisondernemer zorgt voor het kisten van de overledene en voor het transport van de overledene naar zijn woonplaats.