Overlijden in het buitenland


De repatriŽring van het stoffelijk overschot laat u best over aan een gespecialiseerde begrafenisondernemer.
Hij licht de juiste instanties in en zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar de
woonplaats in BelgiŽ.
De akte van overlijden van een Belg in een vreemd land mag hetzij door de plaatselijke overheden, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten worden opgemaakt. Indien in het buitenland de overlijdensakte opgemaakt wordt door de plaatselijke overheid, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand in BelgiŽ, aan wie door de familie de akte wordt voorgelegd, na nazicht de overlijdensakte overschrijven in de registers van de burgerlijke stand. De overlijdensakte kan u aanvragen via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken . Soms rekent de plaatselijke overheid kosten voor deze akte.

Dit bedrag moet u vooraf storten op de rekening van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in BelgiŽ en ook vertaald.