Overlijdensaangifte op het gemeentehuis


Let op: de overlijdensaangifte moet gebeuren bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden, dus niet in de woonplaats van de overledene. De begrafenisondernemer neemt deze taak meestal op zich.
Volgende documenten moet u kunnen voorleggen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand:

overlijdensattest

crematieattest van de beedigde arts door gemeente aangesteld indien de overledene gecremeerd wordt

identiteitskaart van de overledene

trouwboekje van de overledene, trouwboekje van de ouders indien de overledene niet gehuwd is.

rijbewijs

wilsbeschikking van de overledene als hij/zij er een opgesteld heeft
.

De overlijdensaangifte moet door twee getuigen worden ondertekend De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de overlijdensakte op.

Vraag meteen om voldoende afschriften of uittreksels uit het register van overlijden.