Wie verwittigen bij een overlijden (1)


WERKGEVER
Om alle lonen of wedden, vergoedingen, premies enzovoort te kunnen uitbetalen, heeft de werkgever een uittreksel van de overlijdensakte nodig.

De overledene was
• bediende: het vakantiegeld wordt rechtstreeks aan de erfgenamen uitbetaald door de werkgever
• arbeid(st)er: uitkering van het vakantiegeld aanvragen bij het vakantiefonds waarbij de overledene was aangesloten.


Belangrijk: (gepensioneerde) ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding van de overheid die hen tewerkstelde. Deze vergoeding vraagt u aan bij het tewerkstellende bestuur of bij de pensioendienst.

VDAB
Was de overledene werkzoekende, dan moet u de uitbetalingsinstelling verwittigen: de vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Deze zal vervolgens de VDAB op de hoogte brengen.

VAKBOND
Bij het overlijden van een lid voorzien de meeste vakbonden een tegemoetkoming.
Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.

Fonds Beroepsziekten
Bij overlijden na een arbeidsongeval

Dienst Pensioenen

Was de overledene gepensioneerd, dan hoeft u de dienst Pensioenen niet zelf te contacteren. Het gemeentebestuur doet dit voor u, na uw aangifte van het overlijden op de dienst Burgerlijke Stand.
De gemeentelijke administratie zal u ook helpen met uw aanvraag van het overlevingspensioen.
Aanvullende pensioenen moet U wel verwittigen en eventueel een overlijdensuittreksel toezenden

Belangrijk: u ontvangt niet meteen het overlevingspensioen. Zorgt dit voor financiële moeilijkheden? Tijdens de overbruggingsperiode kan het OCMW u helpen met voorschotten.