Onze diensten

Begrafenissen VANMECHELEN wil u graag steunen in deze moeilijke tijd, vanuit onze ervaring en die van onze partnersuitvaartverzorgers.

Aarzel niet om ons te contacteren bij enige twijfel of neem een kijke in onze veelgestelde vragen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Betaling van de factuur uiterlijk 90 dagen na factuurdatum
In geval van niet-betaling binnen de  15 dagen na vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfatair vergoeding van 10% en met een minimum van €25.
Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht te gebeuren in een gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de  8 dagen na ontvangst van de factuur.
de betwistingen zullen uitsluitend aan de bevoegdheid der rechtbank van Hasselt onderworpen zijn.