top of page

BEGRAVEN

In België heeft elke inwoner recht op een gratis graf. De religieuze overtuiging van de overledene kan op de grafsteen worden aangegeven via symbolen of religieuze, filosofische of poëtische inscripties. 

De laatste tijd is de functie van begraafplaatsen door het stijgende aantal crematies sterk veranderd. De begraafplaats wordt daarmee een plek van herinnering en overpeinzing. Wenst u een begraafplaats als laatste rustplaats, dan hebt u drie mogelijkheden. 

Gemeenschappelijke grond

Begrafenis in volle grond is gratis indien u op het grondgebied van de gemeente waar de teraardebestelling plaatsvindt woonde of er bent overleden. Dit graf is echter niet voor slechts één persoon voorbehouden en het lichaam rust er gedurende een beperkte tijd (minimaal 5 jaar).

 

Daarna kan het graf onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor een nieuwe teraardebestelling. Een graf zonder concessie kan pas worden gelicht nadat een exemplaar van de beslissing tot lichting gedurende een jaar bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats is weergegeven.
 

Grondconcessie
U kunt gebruiksrecht verwerven voor een stuk grond op de begraafplaats om daar meerdere leden van dezelfde familie te begraven.

Aan deze keuze is een kostprijs verbonden. De prijs verschilt per gemeente. De duur van de concessie wordt vermeld in het gemeentereglement. Er bestaat een wettelijke minimumduur. Meestal wordt de nabestaanden gevraagd het graf te markeren met bijvoorbeeld een grafsteen.
Het is aan te raden om rekening te houden met de koopprijs van de grond en van de grafsteen. Die komen bovenop de uitvaartkosten.

bottom of page